Privatlivspolitik

Sidst redigeret: 2024-02-17 14:30:22

Behandling af dine personoplysninger

Svendborg Kommune har behov for at behandle personlige oplysninger om dig, så du kan bruge OS2 Faktor til at logge på forskellige tjenester og systemer. Vi bruger kun de oplysninger, der er nødvendige for, at systemet virker efter hensigten. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om personoplysninger og om, hvordan vi bruger dem i vores arbejde som kommunal/offentlig myndighed.

Hvilke kategorier af oplysninger behandler vi

I OS2 faktor behandler vi følgende almindelige personoplysninger:

·        Navn

·        Brugernavn

·        E-mail

Herudover behandler vi oplysninger om, hvilke tjenester og systemer du logger på eller forsøger at logge på via OS2 faktor samt, om din konto spærres, suspenderes, genåbnes mv.

Hvor får Svendborg Kommune oplysningerne fra

Oplysningerne vi behandler om dig får vi fra kommunens IdM-system, hvor alle medarbejderes oplysninger er registreret. Oplysninger om, hvilke systemer du forsøger at logge på, får vi fra OS2 Faktor.

Hjemmel

Behandlingen af personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e (offentlig myndighedsudøvelse)

Hvem deler kommunen personoplysninger med

Oplysningerne som behandles i OS2 Faktor videregives ikke til andre. Oplysningerne opbevares af Digital Identity, som er leverandør af OS2 Faktor.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger

Dine brugeroplysninger er i OS Faktor, så længe Svendborg Kommune bruger løsningen, og du er ansat i Svendborg Kommune. Herudover gemmer OS2 faktor oplysninger i 13 måneder.

Dine rettigheder

Når Svendborg Kommune behandler dine personoplysninger, er vi dataansvarlige. I forbindelse med behandlingen har du en række rettigheder, som du kan udøve over for kommunen.

·        Ret til indsigt (artikel 15)

·        Ret til berigtigelse (artikel 16)

·        Ret til sletning (artikel 17)

·        Ret til begrænsning af behandling (artikel 18)

·        Ret til dataportabilitet (artikel 20)

·        Ret til indsigelse (artikel 21)

·        Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, som alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (artikel 22)

Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Svendborg Kommune.

Databeskyttelsesrådgiveren – rolle og opgaver

Svendborg Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO). DPO’ens opgave er at tilse, at kommunen efterlever databeskyttelsesforordningen.

Du kan rette henvendelse til DPO’en, såfremt du har spørgsmål til, eller er i tvivl om, hvorvidt vi som kommune håndterer dine personoplysninger korrekt eller generelt ønsker at vide mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Du kan læse mere om DPO’en rolle og funktion på Datatilsynets hjemmeside.

Kontaktoplysninger

Svendborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte

kommunens databeskyttelsesrådgiver:

David Ulrik Kristiansen
dbr@svendborg.dk

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med måden dine personoplysninger bliver behandlet på, kan du klage til Svendborg Kommunes DPO.

Du har også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.